Adres strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to http://ujk.edu.pl/.
Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Dziękujemy.


The address of Jan Kochanowski University in Kielce is http://ujk.edu.pl/.
Please update your links and bookmarks.

Thank you.