58

Kierunków studiów

7

Wydziałów

9200

Studentów

5

Domów Studenta

Badania i nauka
Współpraca i wydawnictwo

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane i zrealizowane. Europejska Karta Naukowca. Dział Nauki

Więcej

Współpraca B+R

Oferta dla biznesu, dla naukowców. Udzielamy doradztwa na każdym z etapów komercjalizacji.

Więcej

Współpraca międzynarodowa

Współpraca miedzynarodowa, wykazy umów międzynarodowych. Erasmus+

Więcej

Wydawnictwo UJK

Wydajemy monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktorskie, czasopisma oraz podręczniki i skrypty.

Więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka